Hvad er psykomotorik / afspændingspædagogik

Som psykomotorisk terapeut arbejder jeg med:

  • Mennesker i alle livsfaser: Spædbørn, børn, unge, voksne, ældre, gravide og kvinder som lige har født.
  • Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pædagogisk formidling, undervisning og behandling.
  • Enkeltpersoner, hvor den afspændingspædagogiske behandling består af manuelle blide greb af muskulaturen, samt relevante øvelser tilpasset den enkelte – og samtale.
  • Holdundervisning, hvor motion forenes med fokus på kropsbevidstheden og hvor der tages hensyn til deltagernes ressourcer og evner. Herunder også specialhold for mennesker med særlige problemer. Det kan være gigtlidelser, ondt i ryggen, fibromyalgi (”muskelgigt”), urininkontinens eller psykisk betonede problematikker.

Kropsbevidsthed og afspændingspædagogik:

Kropsbevidsthed er viden om egen krop, samt evnen til at mærke dennes funktioner, tilstand, muligheder og behov. Fx muskulaturens spændingstilstand, kroppens dimensioner, styrke, bevægelsesmuligheder og temperatur etc.

Vi bruger vores kropsbevidsthed når vi mærker smerte, spændinger, sult, træthed, fryser/sveder, korrigerer vores holdning, ændrer arbejdsstilling mm.

Altså en objektiv og målbar viden samt en evne til at mærke disse kropslige signaler og sanseindtryk.

Vi bruger også vores kropsbevidsthed når vi mærker vores krop reagere fysiologisk på følelsesmæssige påvirkninger og tilstande.

Disse reaktioner kan fx være svedige hænder, hjertebanken, hurtigt åndedræt, sug i maven, svimmelhed og varme mv.

Ved at være bevidst om kroppens tilstand, så kan man være i stand til at handle på de signaler den sender.

I den afspændingspædagogiske behandling arbejdes hen imod at styrke kropsbevidstheden. En slags hjælp til selvhjælp, hvor evnen til selvregulering styrkes og egne ressourcer aktiveres.

Jo mere viden og evne til at mærke sig selv, jo større mulighed for at handle på egen situation.

 

Om kropsbevidsthed og stressbehandling hos Afspændingspædagoger:

I den afspændingspædagogiske behandling er samtalen et vigtigt led. Det er vigtigt at være i stand til at sætte ord på sine kropslige fornemmelser og tankerne omkring dem. Både så de bliver en integreret del af ens bevidsthed – netop som et led i at arbejde med og udvikle kropsbevidstheden, og  også for at klient og behandler på optimal vis kan samarbejde for klientens velbefindende.

  • Krop og psyke hænger sammen. Tanker, følelser og handlinger er altid forbundet med kroppen.
  • Følelsesmæssige tilstande, oplevelser og tanker huskes i kroppen.
  • Stress, angst, mindreværdsfølelse etc. kan sætte sig som bl.a. smertefulde muskelspændinger og fordøjelsesproblemer og uro til natten.
  • Afspændingspædagogen arbejder netop med det hele menneske og inddrager klientens livsvilkår, oplevelser, følelser og tanker i den fysiske behandling.

Læs evt. mere på www.dap.dk, hvor der findes meget mere information